fbpx

På skala fra 1-5 er vores kursister i høj grad enige i at ‘en samlet høj kvalitet af kurset’, ‘et højt udbytte af undervisningen’, ‘god undervisningsform’, ‘online formatet fungerede godt’, ‘det meste var relevant læring’, ‘det udleverede materiale var godt’, ‘forventninger til kurser blev indfriet’